Regulamin

 

Spis treści

 

1. Postanowienia ogólne

2. Rezerwacja

2.1 Kto może dokonać rezerwacji?

2.2 Imię i nazwisko pasażera

2.3 Podróżujący z dziećmi

2.4 Trasa i data

2.5 Płatność

2.6 Rezerwacje grupowe (więcej niż 9 pasażerów)

3. Bilet lotniczy (papierowy i elektroniczny)

3.1 Wystawienie biletu

3.2 Podatki lotnicze / Opłaty lotniskowe

3.3 Taryfa biletu lotniczego – wówczas gdy rezerwacja nie zostanie wykorzystana przy odlocie

4. Anulowanie rezerwacji

5. Zmiany

5.1 Zmiana dokonana przez klienta

5.2 Zmiana trasy i godziny dokonana przez przewoźnika lotniczego

6. Różne

6.1 Odprawa na lotnisku

6.2 Bagaż

6.3 Paszport, wiza, szczepienia

6.4 Specjalne wymagania

6.5 Dzieci podróżujące samotnie

6.6 Podatki lokalne

7. Opcje

7.1 Błąd techniczny lub zmiana ceny

8. Hotel

9. Wynajem samochodu

10. Reklamacje

11. Ochrona danych osobowych

 

OPIS

 

Definicje pojęć:

• „Regulamin” – regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (z późn. zm.),

• REISEGIGANTEN AS (Rosenkrantz’ gate 9, 0159 Oslo, Org.nr.: 994 818 694)

• „Klient” – każda osoba korzystająca w jakikolwiek sposób z zasobów portalu oraz z oferowanych usług,

• „Portal” – strona internetowa pod adresem www.solfaktor.pl wraz z wszystkimi aplikacjami i narzędziami,

• „Usługa” – świadczenie Solfaktor polegające na obsłudze rezerwacji przelotów samolotowych oraz wszelkich świadczeniach towarzyszących,

 

1. Postanowienia ogólne

Niniejszy regulamin określa warunki korzystania z Portalu przez Klientów i korzystania z Usług w nim oferowanych.

Przed skorzystaniem z Usługi Klient zobowiązany jest zapoznać się z regulaminem, a korzystając z Usługi zobowiązany jest do jego akceptacji.

Minimalne wymagania techniczne niezbędne do korzystania z Portalu i oferowanych Usług: komputer z dostępem do internetu i przeglądarką internetową typu FireFox, Internet Explorer lub Chrome.

Niedozwolone jest dostarczanie przez klienta treści o charakterze bezprawnym.

Solfaktor działa na podstawie umowy agencyjnej w imieniu i na rzecz linii lotniczych zrzeszonych w IATA oraz tzw. tanich linii lotniczych. Prezentowane w portalu oferty przelotów samolotowych pochodzą od świadczących je linii lotniczych. Klient korzystając z Usług oferowanych w Portalu dokonuje samodzielnie rezerwacji i zawiera umowę z przewoźnikiem. Portal pozwala na rezerwację przelotów samolotowych, a Solfaktor nie jest stroną umowy pomiędzy Klientem a liniami lotniczymi.

Potwierdzenie zakupienia podróży i informacje z firmy Solfaktor zostaną wysłane na adres e-mail oraz SMS podane podczas dokonanej rezerwacji. Ważne jest aby dane kontaktowe zostały wpisane poprawnie.

 

2. Rezerwacja

2.1 Kto może dokonać rezerwacji?

Osoba dokonująca zakupu powinna mieć ukończone 18 lat i posiadać pełną zdolność do czynności prawnych.

 

2.2 Imię i nazwisko pasażera

Imię i nazwisko pasażera musi być wpisane poprawnie i być zgodne z danymi w paszporcie lub dowodzie osobistym, które zostaną okazane podczas podróży. Dokonanie zmiany danych wprowadzonych przez Klienta niepoprawnie może być niemożliwe lub może się wiązać z dodatkowymi opłatami naliczanymi przez przewoźnika. W przypadku błędnego wpisania danych przez Klienta prosimy o kontakt z Solfaktor.

 

2.3 Podróżujący z dziećmi

Uwaga! W przypadku gdy dziecko osiągnie wiek 2 lat po dacie odlotu prosimy o kontakt z Solfaktor przed zakupieniem biletu. Niektóre linie lotnicze oferują specjalne łóżeczko dla dziecka ponieżej 1 roku życia na długich odcinkach podróży. Prosimy o kontakt z Solfaktor w celu zapytania linii lotniczych o możliwość rezerwacji łóżeczka.

W przypadku dzieci samotnie podróżujących poniżej 12 roku życia należy zwrócić się o pomoc do linii lotniczych. Takie zamówienia nie mogą być dokonane w Portalu i należy skontaktować się z Solfaktor w celu dokonania zamówienia. Dotyczy to także dzieci w wieku 12-15 lat podróżujących samotnie, które potrzebują pomocy.

W celu potwierdzenia rezerwacji dla dziecka poniżej 2 roku życia należy skontaktować się z przewoźnikiem ponieważ linie lotnicze mają ograniczoną ilość masek tlenowych i kamizelek ratunkowych dla dzieci na pokładzie samolotów. W wyjątkowych przypadkach istnieje ryzyko, że pasażer zostanie powiadomiony przez przewoźnika, że nie jest możliwe potwierdzenie rezerwacji dla dziecka poniżej 2 roku życia. W takich przypadkach Solfaktor skontaktuje się z Klientem w celu udzielenia pomocy i znalezienia alternatywnej rezerwacji.

 

2.4 Trasa i data

Prosimy o dokładne sprawdzenie czy wpisana data, trasa oraz międzylądowania są poprawne przed dokonaniem zakupu biletu lotniczego. Ewentualna późniejsza zmiana może okazać się niemożliwa lub może wiązać się z dodatkowymi opłatami. Klient powinien także upewnić się, że spełnia odpowiednie warunki do odbycia podróży, tj. że posiada ważny dokument podróży (paszport lub dowód osobisty), wizę, szczepienia oraz ewentualne wizy tranzytowe w punktach międzylądowania.

 

2.5 Płatność

Łączna kwota znajdująca się na potwierdzeniu zamówienia obejmuje: przelot, podatki oraz dodatkowe usługi wybrane przez Klienta (np. ubezpieczenie).

Po dokonaniu zamówienia można przejść do strony płatności. Na stronie płatności znajduje się kilka opcji płatniczych, tj. płatność kartą kredytową, debetową.

Należy pamiętać, że klient ma ograniczony czas na dokonanie płatności. Zazwyczaj jest to jedna godzina od potwierdzenia rezerwacji do realizacji zapłaty. Informacje na temat terminu płatności znajdują się na potwierdzonej rezerwacji.

Zamówienie biletu lotniczego podczas rozmowy telefonicznej z konsultantem podlega dodatkowej opłacie w wysokości PLN 100,-

 

2.6 Rezerwacje grupowe (więcej niż 9 pasażerów)

W Portalu nie można dokonywać rezerwacji grupowych. W przypadku gdy więcej niż 9 osób chce jednocześnie dokonać zamówienia na tej samej trasie i w tym samym czasie uważa się to za rezerwację grupową.

 

3. Bilet lotniczy (papierowy i elektroniczny)

3.1 Wystawienie biletu

Bilety wystawiane są automatycznie po potwierdzeniu rezerwacji i po dokonaniu zapłaty przez Klienta. Solfaktor wystawia bilety eletroniczne (e-ticket), które po wpłacie należnej kwoty wysyłane są do klienta na adres podany podczas dokonywania rezerwacji.

 

3.2 Podatki lotnicze / Opłaty lotniskowe

Solfaktor informuje, że od momentu rezerwacji do momentu wystawienia biletu mogą ulec zmianie opłaty związane z biletem. Może to być spowodowane wahaniami kursów walut lub też faktem, że linia lotnicza zmieniła opłatę paliwową. Klient może w takim przypadku zaakceptować zmianę ceny biletu lub z niego zrezygnować. Solfaktor skontaktuje się z klientem w celu uzyskania informacji w tym zakresie.

 

3.3 Taryfa biletu lotniczego – wówczas gdy rezerwacja nie zostanie wykorzystana przy odlocie

Bilet lotniczy jest ważny tylko i wyłącznie w terminie na nim wskazanym z miejsca wylotu, poprzez wszelkie punkty tranzytowe, aż do miejsca docelowego. W przypadku gdy pasażer nie stawi się w miejscu odlotu wskazanym na bilecie lotniczym, wówczas istnieje ryzyko iż bilet powrotny zostanie automatycznie anulowany przez linię lotniczą. Prosimy o kontakt z Solfaktor w celu uzyskania więcej informacji w tym zakresie.

 

4. Anulowanie rezerwacji

Po zakupie biletu przewoźnik może anulować bilet z przyczyn leżących po stronie przewoźnika lub w wyniku działania siły wyższej. Solfaktor, o ile otrzyma od przewoźnika informację o anulowaniu biletu lotniczego, niezwłocznie poinformuje o tym fakcie Klienta oraz poinformuje o rozwiązaniach proponowanych przez przewoźnika.

W przypadku, gdy dany przewoźnik dopuszcza w swoim regulaminie możliwość anulowania biletu na wniosek Klienta, Klient może anulować bilet lotniczy na warunkach wskazanych w regulaminie przewoźnika. Warunki ewentualnego zwrotu ceny za zakupiony bilet lotniczy określa wyłącznie regulamin danego przewoźnika.

Klient może dokonać anulowania biletu lotniczego za pośrednictwem Solfaktor. Usługa anulacji biletu za pośrednictwem Solfaktor jest usługą dodatkową, a jej koszt wynosi PLN 100,- za każdy bilet.

 

5. Zmiany

5.1 Zmiana dokonana przez klienta

Bilety lotnicze zasadniczo nie podlegają zmianie. Ewentualna zmiana jest możliwa tylko jeżeli regulamin danego przewoźnika taką zmianę dopuszcza i tylko na warunkach określonych przez przewoźnika.

Klient może dokonać zmiany biletu lotniczego za pośrednictwem Solfaktor. Usługa zmiany biletu za pośrednictwem Solfaktor jest usługą dodatkową, a jej koszt wynosi 100,- za każdy bilet.

 

5.2 Zmiana trasy i godziny dokonana przez przewoźnika lotniczego

Należy pamiętać, że linie lotnicze mogą wprowadzić zmiany odnośnie czasu i trasy przelotu. W takim przypadku linia lotnicza zaproponuje alternatywne połączenie dla klienta. W przypadku gdy linia lotnicza zrezygnowała z połączeń na danej trasie, wówczas można starać się o zwrot kosztów zakupionego biletu od przewoźnika.

W razie zmian dokonanych przez przewoźnika, Solfaktor poinformuje Klienta za pośrednictwem adresu e-mail, który został podany przy dokonanej rezerwacji.

 

6. Dodatkowe informacje

6.1 Odprawa na lotnisku

Klient powinien stawić się w odpowiednim czasie na odprawie biletowo-bagażowej na lotnisku:

Należy uwzględnić godzinę zamknięcia odprawy przed rozkładowym lotem oraz możliwość wydłużonego czasu kontroli bezpieczeństwa.

Po wybraniu kraju i lotniska Klient powinien sprawić zasady i reguły odprawy biletowo-bagażowej na danym lotnisku w danym kraju. Należy pamiętać, że dostępność odpraw może się różnić w zależności od miejsca podróży.

 

6.2 Bagaż

Linie lotnicze mają różne zasady dotyczące bagażu rejestrowanego. Waga i wymiary bagażu, które można nadać mogą różnić się w zależności od celu podróży i linii lotniczych. Informacje odnośnie bagażu dostępne są na stronach internetowych linii lotniczych lub są udzielane telefonicznie przez Solfaktor.

 

6.3 Paszport, wiza, szczepienia

Klient powinien spełniać odpowiednie warunki do odbycia podróży, tj. posiadać ważny dokument podróży (paszport lub dowód osobisty), wizę, szczepienia oraz ewentualne wizy tranzytowe w punktach międzylądowania. Klient powinien sprawdzić szczegółowe warunki dotyczące wjazdu i pobytu na terytorium danego kraju lub też w punkcie tranzytowym. Poniżej linki do stron, które mogą być pomocne dla uzyskania informacji:

http://www.msz.gov.pl/pl/informacje_konsularne/wizy/

http://poradnik.poland.gov.pl/

 

6.4 Specjalne wymagania

W razie specjalnych życzeń odnośnie podróży, tj. rezerwacja miejsca w samolocie, zamówienie specjalnych posiłków w trakcie podróży, zamówienia wózka inwalidzkiego, nadanie bagażu specjalnego, zapytanie odnośnie podróży ze zwierzętami – prosimy o kontakt z firmą Solfaktor.pl. Wszelkie dodatkowe usługi muszą być zgłoszone przed podróżą i potwierdzone przez przewoźnika – usługi dodatkowe wiążą się z dodatkową opłatą ustalaną przez przewoźnika oraz dodatkową opłatą dla firmy Solfaktor.pl. Jeżeli podróż Klienta zależy od tego aby specjalne wymagania zostały potwierdzone, wówczas prosimy o bezpośredni kontakt z obsługą klienta w celu manualnej rezerwacji biletu.

 

6.5 Dzieci podróżujące samotnie

W przypadku zamówienia biletu dla dziecka podróżującego samotnie (poniżej 18 roku życia) należy poinformować o tym linie lotnicze przy dokonaniu rezerwacji. Ponadto potrzebna jest zgoda prawnych opiekunów osoby nieletniej podróżującej samotnie. Potwierdzenie należy przesłać na adres poczta@solfaktor.pl bezpośrednio po dokonaniu rezerwacji.

 

6.6 Podatki lokalne

Na niektórych portach lotniczych (na przykład w Azji, Afryce i Ameryce Południowej) należy wnieść dodatkowe opłaty przy odprawie paszportowo-bagażowej oprócz tych zawartych w cenie biletu. W razie pytań dotyczących dodatkowych opłat prosimy o kontakt z firmą Solfaktor.pl.

 

7. Opcje

Podczas procesu rezerwacji można zakupić dodatkowe usługi, tj. Rezerwacja miejsc, zamówienie specjalnego posiłku, dodatkowego bagażu, bagażu specjalnego, ochrona anulowania rezerwacji , gwarancja na wypadek upadłości linii lotniczych, potwierdzenie rezerwacji przez sms, dokument podróży wysłany pocztą, rezerwację dla psa lub kota oraz szczególne wymagania w trakcie podróży.

7.1 Błąd techniczny lub zmiana ceny
W niektórych przypadkach może dojść do zmiany ceny spowodowane zarówno przez błąd techniczy lub też zmianę ceny. W takim przypadku klient otrzyma od nas informację zwrotną w ciągu 24 godzin od dokonania rezerwacji z propozycją nowej ceny. W przypadku gdy klient nie zgadza się z nową ceną, wówczas rezerwacja może być anulowane i klient może odzyskać kwotę, która została wpłacona.

 

8. Hotel

W portalu udostępniony jest system rezerwacji hoteli obsługiwany przez zewnętrznego dostawcę usług. W przypadku pytań dotyczących zamówienia, specjalnego życzenia, odwołania lub skargi prosimy o kontakt bezpośrednio z obsługą klienta zewnętrznego usługodawcy (tel. 22 31 07 94).

 

9. Wynajem samochodu

W portalu udostępniony jest system wynajmu samochodów obsługiwany przez zewnętrznego dostawcę usług – Avis. W przypadku pytań dotyczących zamówień, specjalnych życzeń, anulowania rezerwacji lub też reklamacji prosimy o kontakt bezpośrednio z obsługą klienta zewnętrznego usługodawcy (tel. 815 330 44).

 

10. Reklamacje

W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania Usługi przez firmę Solfaktor.pl Klient może złożyć reklamację. Reklamację należy składać przy pomocy poczty e-mail reklamacje@solfaktor.pl lub pisemnie na adres Solfaktor.

Solfaktor.pl po przeprowadzeniu postępowania reklamacyjnego udzieli odpowiedzi na reklamację przy pomocy poczty e-mail lub pisemnie (stosownie do formy wybranej przez klienta).

Reklamacje dotyczące przelotów samolotowych należy składać bezpośrednio do świadczących je linii lotniczych. Solfaktor nie jest uprawniony do przyjmowania reklamacji w imieniu linii lotniczych.

 

11. Ochrona danych osobowych

Administratorem danych osobowych przetwarzanych podczas obsługi rezerwacji jest Solfaktor.

Klient wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w zakresie obejmującym imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu oraz adres e-mail przez Solfaktor, w celach przesyłania ofert marketingowych dotyczących własnej działalności Solfaktor.

Solfaktor.pl życzy udanej podróży!